Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đưa vào sử dụng Bảng điện tử hiển thị thông số môi trường

Nhằm công khai, minh bạch các thông số môi trường trong sản xuất điện, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa vào sử dụng Bảng điện tử hiển thị thông số môi trường từ đầu tháng 10/2020.

Bảng điện tử được gắn tại cổng chính nhà máy để tất cả người dân tiện theo dõi và giám sát công tác bảo vệ môi trường của nhà máy. Các số liệu được cập nhật từ hệ thống quan trắc tự động tất cả các khu vực sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 như: Nồng độ bụi, lưu lượng khí thải, SO2, NOx, O2, nhiệt độ khí thải; Thông số về nước thải công nghiệp và nước làm mát như độ pH, hàm lượng Clo, TSS, COD, NH3, nhiệt độ và lưu lượng nước...

Cùng với các số liệu quan trắc thực tế, còn có đầy đủ các giá trị tiêu chuẩn, theo quy định của Nhà nước để người dân và chính quyền địa phương tiện theo dõi và so sánh, đánh giá.

Bảng điện tử hiện thị thông số quan trắc môi trường được gắn tại cổng của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã trang bị đầy đủ hệ thống xử lý, quan trắc tự động thông số môi trường và các quy trình ứng phó xử lý môi trường. Trong quá trình hoạt động, nhà máy luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và các chỉ đạo về công tác môi trường của Nhà nước, của EVN và của địa phương.

Từ khi Nhà máy đi vào hoạt động đến nay, các hình ảnh quan sát từ camera và thông số quan trắc môi trường,... của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã được truyền trực tiếp đến Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận. Đồng thời cũng được theo dõi bằng các phần mềm trên máy tính, điện thoại giúp cho lãnh đạo địa phương, các sở ban ngành liên quan cùng với đơn vị giám sát liên tục, thông suốt 24/24h.

Bên cạnh đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cũng thường xuyên mời chính quyền, người dân địa phương vào giám sát trong nhà máy, các khu vực bãi thải xỉ, kênh nước làm mát, kho than, cảng than...

Bảng điện tử công khai các thông số môi trường là 1 kênh thông tin bổ sung để người dân có thể theo dõi đa chiều và cùng giám sát môi trường với cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động của nhà máy. 


  • 12/10/2020 06:10
  • PV
  • 4980