Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2020

Đây là đánh giá của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Sự kiện diễn ra ngày 26/1, tại Bình Thuận.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải (thứ 4 từ phải sang) trao Bằng khen của EVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

     
 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4:

- Được thành lập theo Quyết định số 298/QĐ-EVN ngày 22/12/2018 của Hội đồng thành viên EVN

- Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019

- Đang quản lý vận hành các nhà máy:

+ Nhiệt điện: Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng, với tổng công suất 1.800MW

+ Năng lượng tái tạo: Điện mặt trời Phước Thái 1 (50MWp)

 
     

Theo ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, năm 2020 đánh dấu sự cố gắng vượt bậc của tập thể lãnh đạo và CBNV, người lao động của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong việc đảm bảo sản xuất ổn định, hiệu quả đi đôi với bảo vệ môi trường. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều vượt mức kế hoạch.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất đạt 11,765 tỉ kWh, đạt trên 101% kế hoạch EVN giao; nộp ngân sách năm 2020 trên 463,5 tỉ đồng. Nhà máy đã đảm bảo duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục, đáp ứng sản lượng điện cho hệ thống điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm của mùa khô, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Các chỉ tiêu về suất tiêu hao than đã giảm đáng kể, hệ số khả dụng ngày càng được nâng cao, suất sự cố giảm. Đơn vị cũng đã làm tốt công tác đấu thầu và quản lý các hợp đồng mua than nhập khẩu, khắc phục nhanh các sự cố của hệ thống cung cấp than. 

Công tác vận hành an toàn, đảm bảo môi trường được nhà máy quan tâm, đặt lên hằng đầu. Trong quá trình vận hành, tất cả các thông số về nước thải, khí thải luôn đảm bảo tốt hơn so với quy chuẩn cho phép và được công khai trên màn hình điện tử, truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 24/24h để phục vụ công tác giám sát. Trong năm, nhà máy không để xảy ra sự cố môi trường nào.

Song song với hoạt động sản xuất – kinh doanh, nhà máy cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong việc giữ gìn an ninh trật tự; làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà đội ngũ CBCNV nhà máy đã nỗ lực đạt được trong năm 2020; trong đó có việc đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các tổ máy; đảm bảo các chỉ tiêu của Tập đoàn giao; khắc phục, xử lý và cải thiện các tồn tại, hạn chế trong đảm bảo các chỉ tiêu suất hao nhiệt, tro xỉ…

   
 

Một số chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 năm 2021:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: Trên 10,8 tỉ kWh.

- Suất hao nhiệt tinh: 10.200 kJ/kWh;

- Tỉ lệ điện tự dùng: 7,14%;

- Hệ số khả dụng: 86,30%.

   

Năm 2021, trong bối cảnh hệ thống điện được dự báo sẽ khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, ổn định với độ khả dụng cao; điều hành kế hoạch linh hoạt với thị trường phát điện có nhiều biến động; có các giải pháp và quyết liệt chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021. Gắn liền tăng trưởng kinh tế với công tác bảo vệ môi trường. Giữ vững an ninh chính trị, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ an sinh xã hội tại địa phương, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Đối với chủ đề năm 2021 của EVN “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, ông Ngô Sơn Hải yêu cầu nhà máy tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình vận hành, quản lý nhà máy; đặc biệt lưu ý thực hiện công tác sửa chữa lớn theo RCM thông qua phần mềm do EVN quản lý.