Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 vượt kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm 2021

Tới hết ngày 30/6, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Tổng công ty Phát điện 1) đã sản xuất được 3,932 tỷ kWh, đạt gần 102% kế hoạch được giao trong 6 tháng đầu năm 2021.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1. Ảnh: Chí Thành

Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 1 có 2 tổ máy với tổng công suất 1.245 MW, đặt tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nhà máy có vai trò quan trọng trong việc cung ứng điện tại chỗ cho khu vực phía Nam.

Trước đó, vào này 27/06, NMNĐ Duyên Hải 1 đã phát được 3,85 tỷ kWh điện, cán mốc 100% kế hoạch sản lượng điện mùa khô do EVNGENCO 1 giao trước 3 ngày.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, NMNĐ Duyên Hải 1 cũng hoàn thành tốt các chỉ tiêu quan trọng gồm: tỷ lệ điện tự dùng, suất tiêu hao than, hệ số khả dụng, tỷ lệ dùng máy sự cố. Nhà máy cũng tham gia hiệu quả thị trường điện, tăng doanh thu bán điện.

Việc nhà máy hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mùa khô năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ CBCNV, vận hành viên, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị. 

Đặc biệt, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện chuyển đổi số để nâng cao nâng cao năng suất và tối ưu hóa chi phí trong công tác vận hành NMNĐ Duyên Hải 1. Trong 6 tháng đầu năm 2021, một số đề tài khoa học, ứng dụng chuyển đổi số được nghiên cứu, triển khai áp dụng như: ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc điều chỉnh hệ thống cấp nhiên liệu ứng dụng cho nhà máy; nghiên cứu hiệu chỉnh tham số các bộ điều khiển đối tượng quá trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện; cải tiến các chế độ vận hành nhập và cấp than NMNĐ Duyên Hải 1 thông qua các cải tiến trên máy đánh phá đống…

Trong thời gian tới, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất điện trong năm 2021, đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo chủ đề năm của EVN.