Nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển than cho các trung tâm nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Đây là nội dung chính tại văn bản số 7960/VPCP-CN ngày 31/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than cho các trung tâm nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất các phương án cảng trung chuyển than để phục vụ yêu cầu cấp bách về than cho hoạt động của các nhà máy nhiệt điện khu vực phía Nam.

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, từ nay đến năm 2030, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được bổ sung thêm một số nhà máy nhiệt điện như Duyên Hải, Long Phú, Sông Hậu, Long An, Tân Phước, Bạc Liêu... Các nhà máy này được quy hoạch xây dựng chủ yếu ở Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ.

Dự kiến, sản lượng than tiêu thụ phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện đến năm 2020 là 63 triệu tấn. Con số này sẽ tăng lên 129 triệu tấn vào năm 2030.

Trong khi đó, nguồn than trong nước tập trung chủ yếu ở Quảng Ninh và một số tỉnh thành phía Bắc, phục vụ cung cấp điện cho các nhà máy thủy điện khu vực này.

Để có đủ lượng than phục vụ sản xuất cho các nhà máy điện ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam buộc phải nhập khẩu than với sản lượng ngày càng lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất các phương án cảng trung chuyển than để phục vụ các nhà máy nhiệt điện khu vực phía Nam trong thời gian tới là yêu cầu quan trọng.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng còn yêu cầu các Bộ, ban ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng các phương án đầu tư phù hợp do các doanh nghiệp đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

7960_VPCP_cang%20trung%20chuyen%20than.pdf


  • 02/08/2017 03:00
  • Phan Trang