Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Văn bản số 4224/EVN ngày 12/8/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1890/CT-EVN ngày 12/4/2019 của Tập đoàn; Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 07/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Xây dựng, rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai, phương án phòng chống thiên tai theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai bảo đảm phù hợp với đặc thù của đơn vị và các loại thiên tai đơn vị có thể bị ảnh hưởng và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương án được duyệt, sẵn sàng huy động, đưa vào sử dụng khi cần.

Tập đoàn lưu ý các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện: Kiểm tra hồ, đập và khắc phục kịp thời mọi khiếm khuyết sau kiểm tra. Kiểm tra nguồn điện vận hành đóng mở cửa van, bảo đảm nguồn điện sẵn sàng để đóng mở cửa van khi cần. Quan trắc, dự báo, theo dõi lưu lượng về hồ để chủ động vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

Vận hành hồ chứa đúng quy trình liên hồ, đơn hồ; thông báo tình hình vận hành hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện việc cảnh báo khi vận hành phát điện và vận hành xả lũ bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn và phối hợp với các cơ quan chức năng, các chủ sở hữu đập, hồ chứa nước có liên quan vận hành an toàn, hiệu quả công trình.

Các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối điện: Kiểm tra công trình điện thuộc phạm vi quản lý, sửa chữa, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết. Có kế hoạch vận hành an toàn công trình điện lực thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt là đối với các phụ tải quan trọng, công trình phòng chống thiên tai. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, tổ chức ứng trực 24/24 để khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

 

Vanban4224EVN2019.pdf