Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN về việc tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ tại các tỉnh miền Trung và triển khai Tháng Tri ân khách hàng năm 2020

Ngày 9/11/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐU, về việc tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ tại các tỉnh miền Trung và triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2020.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây.


  • 23/11/2020 05:19
  • Ban Truyền thông EVN
  • 2303