Nghị quyết 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin COVID-19

Bộ Y tế xây dựng về một số nội dung chính tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

 

 

 

Link gốc


  • 02/03/2021 04:30
  • Theo suckhoedoisong.vn
  • 3560