Nâng công suất tại TBA 220 kV Hòa Khánh và Ngũ Hành Sơn

Ngày 30/11/2016, tại Trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã khởi công Dự án nâng công suất thay máy biến áp 110 kV - 25 MVA bằng máy biến áp 110 kV - 63 MVA và các thiết bị phân phối đồng bộ với máy biến áp tại các Trạm biến áp 220 kV Hòa Khánh và Ngũ Hành Sơn.

Hiện nay, tốc độ tăng trưởng điện năng thương phẩm của Thành phố Đà Nẵng luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, năm 2010, nhu cầu phụ tải của Đà Nẵng là 237 MW, năm 2015 là 500 MW, và dự kiến năm 2020 là 892 MW.

Để nâng cao độ tin cậy và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư 44,105 tỷ đồng và giao PTC2 đại diện chủ đầu tư quản lý dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn.

PTC2 đã giao Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng điện số 5 thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty CP EVN Quốc tế thực hiện tư vấn giám sát; Đội Sửa chữa – Thí nghiệm trực tiếp thi công công trình; đơn vị nghiệm thu và vận hành công trình sau khi hoàn thành là Truyền tải điện Đà Nẵng.

 


  • 30/11/2016 02:56
  • Quang Thắng (PTC 2)
  • 7555