Năm 2024, ĐHĐ dự kiến sản xuất hơn 2,25 tỷ kWh

Là một trong những thông tin tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa qua của Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (ĐHĐ).

Năm 2024, Công ty hướng đến hoàn thành kế hoạch sản lượng 2,257 tỷ kWh, phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia vận hành các nhà máy hiệu quả trong sản xuất điện đồng thời cung cấp đủ nước cho hạ du các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng phù hợp với kế hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Năm 2023, tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ Đơn Dương và Hàm Thuận diễn biến tương đối thuận lợi, lưu lượng trung bình về các hồ lần lượt là 27,54 m3/s và 58,46 m3/s, cao hơn trung bình nhiều năm. Công ty đạt sản lượng 3,10 tỷ kWh, tương đương 107,5% kế hoạch. Nhờ thủy văn thuận lợi, đến cuối năm 2023, Công ty đã tích nước các hồ Đơn Dương và Hàm Thuận đạt mực nước dâng bình thường, sẵn sàng cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia và đảm bảo cấp nước cho hạ du vào mùa khô 2024.


  • 09/01/2024 03:59
  • Nguyễn Ngọc Tuấn (ĐHĐ)
  • 3419