Năm 2022, Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng góp gần 1.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước

Đây là một trong những thông tin nổi bật về kết quả hoạt động của Công ty Thủy điện Hòa Bình năm vừa qua. Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của công ty diễn ra ngày 10/1, tại Hòa Bình. Ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo.

Sản xuất đạt gần 9,4 tỷ kWh

Năm 2022, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình trong nửa đầu năm đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên đến các tháng mùa lũ thì nước về kém. Tổng lượng nước về hồ tính đến hết năm 2022 đạt 48,02 tỷ m3, bằng 89% so trung bình nhiều năm. Tổng lượng nước sử dụng phát điện là 40,56 tỷ m3, bằng 84% lượng nước về. Mực nước hồ Hòa Bình đến hết ngày 31/12/2022 ở mức 115,8m, thấp hơn mực nước dâng bình thường là 1,2m.

Ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm qua, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã hoàn thành nhiệm vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, cũng như cấp nước phục vụ các mục đích dân sinh. Tổng lượng nước xả cả 3 đợt cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022 là 2,38 tỷ m3.

Trong năm, Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện tốt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, giữ vai trò chính trong công tác điều chỉnh tần số hệ thống điện, hỗ trợ hệ thống trong các tình huống có sự cố trên hệ thống. Điện sản xuất đạt gần 9,4 tỷ kWh, tương đương 92,59% so với kế hoạch giao. Các chỉ tiêu kỹ thuật vận hành và sửa chữa thực hiện đều đạt và tốt hơn kế hoạch giao. Công ty thực hiện nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước đầy đủ và kịp thời tổng cộng 1.478 tỷ đồng. Riêng phần đóng góp trực tiếp vào ngân sách tỉnh Hoà Bình là 898 tỷ đồng.


Ông Phạm Văn Vương – Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình trình bày báo cáo tại hội nghị

Năm 2022, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng tiếp tục thi công trở lại. Công ty tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVN) theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của công tác thi công đến công trình hồ đập hiện hữu. Kết quả từ các số liệu quan trắc cho thấy các công trình hồ đập của nhà máy hiện hữu không bị ảnh hưởng.

Phấn đấu tỷ lệ dừng máy do sự cố là 0%

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV EVN biểu dương kết quả đã đạt được của Công ty Thủy điện Hòa Bình năm 2022 đóng góp quan trọng vào kết quả chung của toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV EVN đề nghị, năm 2023, Công ty Thủy điện Hòa Bình cần bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của EVN theo chủ đề của năm 2023 về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tiếp tục vận hành đảm an toàn đập và hồ chứa; thực hiện quan trắc, theo dõi tình trạng công trình theo đúng quy định. Đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và linh hoạt đạt tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật EVN giao, phấn đấu tỷ lệ dừng máy do sự cố là 0%. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, thực hiện tốt công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV EVN trao Bằng khen của EVN cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Thủy điện Hòa Bình

Ông Đặng Huy Cường cũng yêu cầu, Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện triệt để các giải pháp giảm định biên lao động dôi dư tịnh tiến dần về lao động định biên Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, các đơn vị quản lý thủy điện bậc thang phía trên và Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai để sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm, không để xả thừa trong trường hợp lưu lượng nước về không có bất thường. Công ty cần theo dõi chặt chẽ, tích nước hồ chứa cuối năm 2023 lên mực nước dâng bình thường để đảm bảo điện cho năm 2024; tiếp tục triển khai hiệu quả lộ trình chuyển đổi số với mục tiêu đến năm 2025.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV EVN, ông Phạm Văn Vương – Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình khẳng định toàn thể CBCNV công ty sẽ đoàn kết, đồng lòng, phát huy tính chủ động, sáng tạo và kỷ luật, quyết tâm phấn đấu với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số mục tiêu của Công ty Thủy điện Hòa Bình năm 2023:

- Điện sản xuất: 9,83 tỷ kWh;

- Tích nước hồ cuối năm đạt cao trình ≥ 116,0 m;

- Điện tự dùng < 0,587 %;

- Hệ số khả dụng của nhà máy là 89,15 %;

- Tiết kiệm 10% kế hoạch chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền;

- Hoàn thành các chỉ tiêu về tiến độ, giá trị thực hiện và tiết kiệm chi phí đối với công tác sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng;

- Hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ và giá trị các gói thầu đấu thầu qua mạng;

- Hoàn thành các nhiệm vụ về quản trị doanh nghiệp.


  • 10/01/2023 01:00
  • Chiến Thắng
  • 5727