Năm 2018, điểm "chấm" của khách hàng về EVNHCMC tiếp tục tăng

8,33/10 điểm là kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM năm 2018, tăng 0,07 điểm so với năm 2017.

Năm 2018, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đã được EVNHCMC triển khai và mang lại hiệu quả

Trong đó, 100% công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) có điểm khảo sát đạt trên 8 điểm; 7/16 đơn vị có điểm khảo sát trên mức trung bình chung của toàn Tổng công ty (8,33 điểm).

Năm 2018, đơn vị tư vấn độc lập đã thực hiện khảo sát 6.128 khách hàng mẫu trên địa bàn TP.HCM, gồm 5.579 khách hàng sinh hoạt và 549 khách hàng ngoài sinh hoạt.

Việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng được thực hiện dựa trên bộ câu hỏi do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành, với các yếu tố: Cung cấp điện, thông tin đến khách hàng, hóa đơn tiền điện, dịch vụ khách hàng, hình ảnh kinh doanh, nhận thức về giá điện, sự đồng thuận của xã hội, các thông tin về dịch vụ cung cấp điện và nội dung khảo sát dành cho Trung tâm chăm sóc khách hàng.

Trong đó, nhiều yếu tố được khách hàng chấm điểm cao hơn so với năm 2017 như: Thông tin liên lạc đến khách hàng tăng 0,14 điểm; cung cấp điện tăng 0,1 điểm; nhận thức về giá điện tăng 0,07 điểm; sự đồng thuận xã hội tăng 0,05 điểm... Ngoài ra, không có yếu tố nào giảm điểm so với năm 2017.

Thông qua kết quả khảo sát, đánh giá, đơn vị tư vấn độc lập đã phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của từng công ty điện lực, từ đó giúp EVNHCMC và các đơn vị trực thuộc tìm ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.


  • 19/12/2018 03:51
  • Thùy Lê
  • 22463