Năm 2018, EVNSPC đã làm tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho miền Nam

Đó là khẳng định của Chủ tịch HĐTV EVN tại Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 10/1.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và CBCVN EVNSPC trong năm 2018

Năm qua, EVNSPC đã đảm bảo điện cho 21 tỉnh, thành miền Nam với sản lượng điện thương phẩm đạt 66,6 tỷ kWh, tăng 10,51% so với năm 2017. Đây là mức sản lượng cao thứ 2 trong các tổng công ty phân phối (chỉ sau Tổng công ty Điện lực miền Bắc). 

Tổng công ty cũng đã hoàn thành tốt chỉ tiêu về tổn thất điện năng (4,39%, tốt hơn 0,11% so với kế hoạch EVN giao). Đối với độ tin cậy cung cấp điện, trong giai đoạn 2015-2018, chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân của khách hàng trong năm) của EVNSPC đều giảm khoảng 30-40%/năm. Kết quả thực hiện SAIDI năm 2018 của đơn vị này là 598,2 phút, giảm 32% so với năm trước. 

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Bước sang năm 2019, với rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành yêu cầu EVNSPC cần triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

“Tổng công ty cần chủ động làm việc với các địa phương trên địa bàn quản lý, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các giải pháp cụ thể tiết kiệm điện, xây dựng các kịch bản điều hòa phụ tải để triển khai trong những trường hợp cần thiết”, ông Dương Quang Thành nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu EVNSPC hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, độ hài lòng khách hàng trước 1 năm trong kế hoạch 5 năm 2016-2020; đồng thời lựa chọn nhóm các công ty điện lực để giao các chỉ tiêu tương đương Top 4 ASEAN trong năm 2019.

Ngoài ra, năm 2019, lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu EVNSPC thực hiện lắp đặt điện mặt trời áp mái đạt tối thiểu 13 MWp tại trụ sở của các đơn vị thành viên; vận động khách hàng lắp đặt 95 MWp, để góp phần giảm công suất đỉnh trong các giờ cao điểm.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Văn Hợp tặng thưởng cho các tập thể lao động xuất sắc của Tổng công ty 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Đức – Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, năm 2018 cũng đánh dấu nhiều thành công trong công tác kinh doanh của Tổng công ty. Chất lượng phục vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tốt với điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng đạt 8,16 điểm (tăng 0,11 điểm so với kế hoạch EVN giao).

Tổng công ty cũng đã chủ động thu xếp các nguồn vốn để đầu tư cấp điện cho hơn 4.500 hộ dân khu vực vùng lõm chưa có điện tại các tỉnh với tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố miền Nam đã có điện, với tỷ lệ số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,48%.

Năm 2019, EVNSPC quyết tâm hoàn thành tốt chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Một số mục tiêu của EVNSPC trong năm 2019:

- Điện thương phẩm: 73,2 tỷ kWh, tăng 9,91 % so với năm 2018.

- Độ tin cậy cung cấp điện: SAIDI: 528 phút, SAIFI: 5,33 lần, MAIFI: 2,0 lần.

- Mức độ hài lòng khách hàng: Cao hơn 8,16 điểm

- Năng suất lao động:

+ Tính theo sản lượng điện thương phẩm: 3,58 triệu kWh/lao động;

+ Tính theo khách hàng: 397 khách hàng/lao động.

- Giá trị đầu tư xây dựng: 9.735 tỷ đồng; trong đó đầu tư thuần cho lưới điện là 8.785 tỷ đồng.


  • 10/01/2019 03:03
  • Bài, ảnh: Thành An - Minh Tâm
  • 25636