Mực nước trung bình thuận lợi cho lấy nước đổ ải đợt 3

Đợt 3 lấy nước đổ ải bắt đầu từ 0h00 ngày 22/02/2021. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện xả gia tăng các hồ thủy điện từ ngày 20/02/2021 (trước 2 ngày).

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác lấy nước đổ ải tại Hà Nội ngày 22/2/2021

Theo Tổng cục Thủy lợi, lũy kế đến thời điểm kết thúc ngày đầu tiên lấy nước đổ ải đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã xả gần 4,7 tỷ m3 nước phục vụ đổ ải. Trong đó hồ Hòa Bình xả 3,2 tỷ m3, hồ Thác Bà xả 585,3 triệu m3 và hồ Tuyên Quang xả 907,3 triệu m3 nước.

Mực nước trung bình tại Trạm Thủy văn Sơn Tây đạt 2,72m, cao nhất đạt 2,85m (lúc 13h ngày 22/2/2021), đảm bảo cho các trạm bơm dã chiến của Thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả.

Tính đến hết ngày 22/02/2021, diện tích có nước toàn khu vực là 511.363/522.490 ha (đạt 97,9%), tăng 15,5% so với kết thúc đợt 2, trong đó cơ bản các địa phương đã hoàn thành kế hoạch lấy nước, các địa phương có tỷ lệ diện tích đủ nước thấp hơn là Hải Dương (93,6%) và Thành phố Hà Nội (92,6%).

Để sớm hoàn thành tiến độ lấy nước, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Thành phố Hà Nội tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi để hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch; đồng thời tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng; bảo đảm không phát sinh yêu cầu nguồn nước bổ sung phục vụ gieo cấy sau thời gian lấy nước đợt 3.