Một số thông tin chính về tình hình hoạt động của EVN đến hết tháng 8/2021

Trong tình hình bị ảnh hưởng không nhỏ do dịch COVID-19 đợt 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã và đang nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ kinh tế xã hội và sinh hoạt người dân, đặc biệt là các bệnh viện/cơ sở y tế/khu cách ly.

 

 


  • 09/09/2021 02:45
  • HHoa-N.My
  • 10212