Mỗi năm, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có thể tiết kiệm 1,4 tỷ kWh

Nếu 2.961 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên phạm vi cả nước tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ mỗi năm thì cả nước sẽ tiết kiệm được khoảng 1,4 tỷ kWh điện, tương đương tiết kiệm chi phí tiền điện khoảng 2.700 tỷ đồng.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Trong giai đoạn 2011-2021 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tập trung vào 2 giải pháp chính, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp là giải pháp trọng tâm.

Hiện tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn rất lớn.

Với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, EVN đã tập trung tuyên truyền những chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cũng như những biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. 

Theo đó, các chương trình tiết kiệm điện trọng tâm đã triển khai sâu rộng trong giai đoạn này như các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện; thực hiện giảm tổn thất điện năng; khuyến khích doanh nghiệp tham gia điều chỉnh phụ tải điện; đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, chương trình giờ trái đất; chương trình gia đình tiết kiệm điện.

Nhằm tạo sự lan tỏa của các chương trình tiết kiệm điện trong cộng đồng, người dân và doanh nghiệp, EVN đã tập trung vào một số dự án cụ thể để làm mẫu cho các doanh nghiệp và người dân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể như chương trình quảng bá thay đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, compact bằng đèn tiết kiệm điện; hỗ trợ lắp đặt bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời (thay thế bình đun nước nóng bằng điện); thí điểm mô hình tiết kiệm điện trong nuôi trồng thuỷ sản cho bà con nông dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; Chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR).

Với việc thực hiện đồng bộ những giải pháp trong 10 năm vừa qua, đã giúp ngành Điện tiết kiệm được 37 tỷ kWh (tương đương với số tiền khoảng gần 67.000 tỷ đồng). Đây là con số rất lớn giúp giảm chi phí điện năng cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao mức độ cạnh tranh của từng doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung.

Đánh giá của EVN cho thấy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong khối công nghiệp là rất lớn. Hiện cả nước có 2.961 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Theo tính toán của EVN, tổng số điện năng tiêu thụ mỗi năm của các cơ sở này khoảng hơn 70 tỷ kWh, chiếm hơn 32% tổng mức tiêu thụ điện toàn quốc. 

Nếu các cơ sở này chỉ cần tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ mỗi năm thì hàng năm cả nước sẽ tiết kiệm được khoảng 1,4 tỷ kWh điện (tương đương tiết kiệm chi phí tiền điện khoảng 2.700 tỷ đồng). 

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khối doanh nghiệp công nghiệp góp phần quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện cho hệ thống, đồng thời là giải pháp thiết thực giúp giảm chi phí cho chính doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế.

Link gốc


  • 13/10/2022 12:11
  • Theo baochinhphu.vn
  • 5121