Mở một cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình từ 13h ngày 10/7/2022

Đó là nội dung của Công điện số 21/CĐ-QG hồi 7 giờ ngày 10/7/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai điện cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Hồ thủy điện Hòa Bình điều tiết lũ xuống hạ du, tháng 6/2022

Theo Công điện, hồi 7h ngày 10/7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 106,71 mét, lưu lượng về hồ 2.067 m3/s, lưu lượng xả 2.327 m3/s (qua phát điện các tổ máy), hiện nay mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 1,71 m.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai lênh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 13h ngày 10/7/2022.

Thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy... khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm bao toàn về người, tài sản, an toàn đê điều.

Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan theo quy định

Chi tiết công điện có file đính kèm.

Congdien21BCDPCT1072022.pdf