Lưới điện TP Hồ Chí Minh đã được hiện đại hóa như thế nào?

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), trong giai đoạn 2015 - 2020, Tổng công ty đã thực hiện thành công đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn này, chung tay cùng TP.HCM xây dựng đô thị thông minh.

Phát triển lưới điện thông minh theo xu hướng của thế giới

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ TP.HCM, các Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ EVN, Đảng bộ EVNHCMC đã có những định hướng đúng đắn trong việc nghiên cứu, tiếp cận, xây dựng và thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh theo xu hướng của thế giới. Các cấu phần của lưới điện thông minh được triển khai bài bản, đầy đủ, có kế hoạch chi tiết.

Đảng bộ EVNHCMC đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước kiện toàn và hiện đại hóa lưới điện, thực hiện thành công “Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn năm 2025”, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công đô thị thông minh của TP.HCM.

Trung tâm điều khiển xa của EVNHCMC đưa vào vận hành từ năm 2017, là trung tâm điều khiển xa lưới điện phân phối đầu tiên của Việt Nam

Đến nay, Đề án Phát triển lưới điện thông minh của EVNHCMC đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Hoàn thành trước 2 năm kế hoạch chuyển đổi 100% trạm biến áp 110kV vận hành theo tiêu chí không người trực; hoàn thành trước 1 năm chỉ tiêu tự động hóa lưới điện phân phối; đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển từ xa lưới điện phân phối đầu tiên tại Việt Nam; lưới điện 110kV đảm bảo vận hành tiêu chí N-1…

EVNHCMC cũng đẩy mạnh công tác ngầm hóa, nâng cao an toàn, mỹ quan lưới điện; ứng dụng công nghệ sửa chữa đường dây đang mang điện (live-line) cho lưới điện đến cấp điện áp 110kV; vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao; đóng kết mạch vòng lưới điện 22kV, 110kV; đẩy nhanh tiến độ lắp đặt công tơ đo xa,...,

Đặc biệt, hệ thống công tơ đo xa tại các trạm 220kV, 110kV, các trạm biến áp phân phối đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, vận hành lưới điện như: cung cấp các dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống, cảnh báo mất điện tức thời, phát hiện non/quá tải,..., nhất là giai đoạn cao điểm mùa khô.

EVNHCMC đã cơ bản số hoá công tác quản lý kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao năng lực quản lý vận hành lưới điện, làm tiền đề để từng bước tiếp cận và áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Big Data, IoT, AI, Cloud) vào hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh khẳng định: Việc khai thác hiệu quả các ứng dụng lưới điện thông minh chính là nền tảng để EVNHCMC đạt được những thành công trong thực hiện các nhiệm vụ chính như: nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng...

Tự động hóa lưới điện toàn diện

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ EVNHCMC sẽ tiếp tục ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác hiện đại hóa lưới điện, nhằm góp phần thực hiện định hướng xây dựng đô thị thông minh của UBND TP.HCM.

Cụ thể, thực hiện “Chương trình hiện đại hóa lưới điện, phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2020 - 2025”, EVNHCMC chú trọng kiện toàn kết cấu lưới điện theo nguyên tắc chuẩn hóa, đồng bộ. Trong đó tập trung duy trì lưới điện 110kV đáp ứng vận hành theo tiêu chí N-1, riêng các trạm biến áp cấp điện cho khu vực trung tâm đạt tiêu chí N–2; tái cấu trúc lưới điện trung, hạ thế nhằm giảm bán kính cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ sự phát triển của Thành phố. 

EVNHCMC cũng là đơn vị đi đầu trong việc triển khai công nghệ sửa chữa trên đường dây đang mang điện

Tổng công ty tiếp tục triển khai xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình lưới điện thông minh; trọng tâm là cấu phần tự động hóa lưới điện toàn diện từ cấp điện áp 110kV đến trung, hạ áp và chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành.

Song song đó, EVNHCMC cũng áp dụng mô hình tiên tiến về công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị lưới điện phân phối theo điều kiện vận hành thực tế (CBM); đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến - cải tiến kỹ thuật thông qua mô hình hoạt động câu lạc bộ khoa học kỹ thuật. Tổng công ty cũng chú trọng phát triển, xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giỏi, công nhân lành nghề có trách nhiệm và đủ năng lực để tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới.

Một số chỉ tiêu của EVNHCMC đến năm 2025:

- SAIFI ≤ 0,5 lần (phấn đấu ≤ 0,3 lần)

- SAIDI ≤ 50 phút (phấn đấu ≤ 30 phút);

- Tổn thất điện năng ≤ 3,4%;

- 100% trạm biến áp 110kV, các trạm ngắt, lưới điện 22kV được giám sát, điều khiển từ xa;

- Tối thiểu 50% số tuyến dây trung thế công cộng vận hành tự động;

- 100% các trạm biến áp phân phối được giám sát vận hành từ xa (có tính năng cảnh báo mất điện tức thời);

- Xây dựng 5 - 10 trạm biến áp số;

- 100% công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện được số hóa…


  • 05/08/2020 03:24
  • Hương Thảo - Thùy Lê
  • 8164