Logo kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020)

- Tải toàn bộ file tại đây.


  • 20/11/2020 09:45
  • Ban Truyền thông EVN
  • 17021