Logo EVN kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực

BBT website evn.com.vn đăng tải logo 64 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2018) trong file đính kèm.

filethietke_logo_evn_64_nam_thap_sang_niem_tin.rar
logoevn64namthapsangniemtin.jpg
logoevn64namthapsangniemtin.pdf


  • 30/11/2018 10:03
  • BBT
  • 27634