Lãnh đạo EVN kiểm tra công tác vận hành hệ thống cảng và xử lý tiêu thụ tro, xỉ tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Ngày 6/5, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cùng đoàn công tác EVN đã tới làm việc tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, kiểm tra công tác vận hành hệ thống cảng và xử lý tiêu thụ tro xỉ tại Trung tâm Điện lực (TTĐL) Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thú - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, từ đầu năm đến nay Cảng biển TTĐL Duyên Hải đã tiếp nhận và bốc dỡ hơn 3,6 triệu tấn than; năng suất trung bình khoảng 13 nghìn tấn/ngày đối với cầu cảng số 1 và khoảng 14 nghìn tấn/ngày đối với cầu cảng số 2.

Bên cạnh việc nâng cao nâng suất bốc dỡ, công ty cũng đảm bảo thực hiện tốt công tác điều động, đảm bảo tính hợp lý và tối ưu hóa thời gian và nguồn lực; công tác giám định chất lượng và khối lượng than cũng đảm bảo được hiệu quả và minh bạch.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh chủ trì buổi làm việc tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Ảnh: ĐVCC

Với công tác quản lý và tiêu thụ tro, xỉ, công ty tiếp tục thực hiện tốt. Kế hoạch giải phóng bãi lưu trữ tro, xỉ đảm bảo yêu cầu vận hành an toàn nhà máy, bảo vệ môi trường. Công ty đang phối hợp thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận, khai thác tiêu thụ tro, xỉ bãi xỉ NMNĐ Duyên Hải 1 với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh theo chỉ đạo của EVN và UBND tỉnh Trà Vinh.

Tại bãi xỉ, công ty đã triển khai trồng hơn 7.750 cây xanh để che chắn gió, hạn chế phát tán bụi. Công ty đang triển khai lắp đặt trạm quan trắc gồm các thông số: lưu lượng gió, tốc độ gió, lưu lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm tại các khu vực bãi xỉ, kho than NMNĐ Duyên Hải 1,3 để đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường tại khu vực này.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đưa vào vận hành đường ống dẫn tro bay từ nhà máy ra cảng để vận chuyển bằng đường biển nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ tro, xỉ phát sinh. Đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát các hợp đồng mua bán tro, xỉ của các đối tác có nhu cầu sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng, san lấp; và phát hành hồ sơ mời đấu giá tro, xỉ, nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ tối đa tro, xỉ phát sinh trong thời gian tới.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả tốt của EVNGENCO 1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong SXKD, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ tro, xỉ theo nhu cầu của thị trường. Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại khu vực bãi xỉ, lãnh đạo EVN yêu cầu Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng trung tâm quan trắc môi trường đo gió, đo bụi để phục vụ điều hành. Đồng thời, các Ban chuyên môn EVN và EVNGENCO 1 cần phân tích các phương án, đầu tư hệ thống xử lý nước để đáp ứng vận hành an toàn cho các nhà máy tại Trung tâm.

Với công tác vận hành hệ thống cảng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo EVNGENCO 1 rà soát toàn bộ quy hoạch Cảng biển TTĐL Duyên Hải cho phù hợp với điều kiện vận hành hiện nay. Trong quá trình vận hành cảng, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng cần có giải pháp phù hợp thực tế, linh hoạt để tối ưu hóa công tác vận hành.


  • 07/05/2020 06:10
  • N.H
  • 7565