Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về xây dựng chính sách cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quy mô lớn vào ngày 31/10, tại Hà Nội.

Về phía EVN, có ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN, ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng giám đốc EVN, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc EVN.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trần Duy Đông phát biểu.

Tại buổi làm việc, EVN thống nhất với các cơ chế, chính sách Bộ KH&ĐT đã đề xuất trong dự thảo Tờ trình Đề án phát triển DNNN quy mô lớn liên quan đến việc sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, EVN cho rằng đây là các cơ chế đột phá, phân cấp mạnh cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và giao quyền mạnh cho hội đồng thành viên (HĐTV) tập đoàn kinh tế (TĐKT), tổng công ty (TCT), tạo sự chủ động cho các TĐKT, TCT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, EVN thống nhất với nội dung giao quyền cho HĐTV TĐKT, TCT do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quyền quyết định các nội dung về phương án huy động vốn, đầu tư, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

EVN đề xuất việc giám sát các TĐKT, TCT có thể theo hướng cơ quan đại diện chủ sở hữu giao mục tiêu, kết quả hoạt động cho từng TĐKT, TCT và đánh giá các TĐKT, TCT theo các chỉ tiêu, mục tiêu được giao; HĐTV các TĐKT, TCT chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu về các quyết định của mình; cơ quan đại diện chủ sở hữu tăng cường việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các TĐKT, TCT.

Với việc quản lý theo mục tiêu, EVN mong muốn cơ quan đại diện chủ sở hữu giao mục tiêu, kết quả hoạt động cho từng TĐKT, TCT; việc giao mục tiêu cần được tính toán dựa trên dự báo thị trường, chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển được phê duyệt và thực tế hoạt động 03 năm gần nhất.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nêu các đề xuất của EVN về xây dựng chính sách cho DNNN quy mô lớn.

EVN cũng đề xuất hiệu chỉnh một số nội dung về cơ chế, chính sách trong Đề án, bổ sung các giải pháp về cơ chế chính sách khác thuộc phạm vi điều chỉnh của các Luật, Nghị định khác có liên quan đến hoạt động của EVN và các TĐKT, TCT khác, nhằm đẩy mạnh giao quyền cho HĐTV các TĐKT, TCT, tạo sự chủ động, linh hoạt, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển. Đây cũng là các nội dung EVN đã báo cáo, đề xuất tại Công văn số 6574/EVN-PC ngày 27/10/2021 gửi Bộ Tư pháp và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc của các văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị sửa đổi bổ sung.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN mong muốn những đề xuất của EVN tại buổi làm việc sẽ được xem xét, góp phần hoàn thiện hơn các cơ chế, chính sách, thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh tại các các DNNN quy mô lớn, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ghi nhận những ý kiến của EVN tại buổi làm việc này, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị EVN tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin tới các đơn vị của Bộ, giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp tình hình thực tiễn, từ đó có tham mưu tới Quốc hội, Chính Phủ để xây dựng chính sách phù hợp cho DNNN quy mô lớn như EVN. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị EVN tiếp tục đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số, khai thác những nguồn năng lượng mới, đồng thời tham gia vào các giải pháp kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, từng bước nâng cao hơn nữa uy tín và thương hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


  • 31/10/2022 04:37
  • Thanh Huyền
  • 6814