Kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng phải gắn liền với năng suất - hiệu quả

Các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng của các tổng công ty điện lực và đơn vị thành viên phải gắn kết chặt chẽ với chủ đề năm 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Năng suất – Hiệu quả”. Đó là chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tại Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kinh doanh năm 2015 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2014, ông Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng ban Kinh doanh EVN cho biết, đây là năm thứ hai, cả 5 tổng công ty điện lực đều hoàn thành vượt mức tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch về kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng.

Trong những năm qua, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp điện lưới quốc gia cho các huyện đảo tiền tiêu, xã biên giới, vùng sâu của cả nước - Ảnh: H.Hiếu

Đáng chú ý, mặc dù còn nhiều khó khăn về vốn nhưng với tinh thần, trách nhiệm bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia, EVN đã chủ động thu xếp các nguồn vốn, từ đó hoàn thành xuất sắc chương trình cấp điện lưới quốc gia cho các huyện đảo tiền tiêu, xã biên giới của cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 6/12 huyện đảo đã có điện lưới quốc gia.

Công tác thu tiền điện đạt trên 99,34%. Trong đó, 19 công ty điện lực đạt tỷ lệ thu/số phải thu trên 100%, đặc biệt nhiều công ty điện lực có số dư nợ tiền điện bằng 0. Đây là sự nỗ lực đáng kể của các tổng công ty điện lực, đảm bảo thu đủ tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và có vốn đầu tư phát triển của Tập đoàn.

Năm 2014 là năm đầu tiên áp dụng chỉ tiêu về chỉ số tiếp cận điện năng trong điều kiện còn nhiều khó khăn do quy định, quy trình, thủ tục chưa kịp thay đổi, cũng như thói quen cách làm cũ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, các tổng công ty/công ty điện lực đã nhận thức và có chuyển biến tích cực để đạt được chỉ số tiếp cận điện năng bình quân chung của toàn Tập đoàn là 45,51 ngày và tiếp tục được các tổng công ty/công ty điện lực hoàn thiện, chỉnh sửa tiến tới thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng trong thời gian dưới 36 ngày trong năm 2015.

Đồng thời, các đơn vị đã mở rộng và phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ, cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện, cán bộ công nhân viên điện lực tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ trong thái độ, hành vi phục vụ nhân dân. Điểm bình quân mức độ hài lòng của khách hàng của các Tổng công ty điện lực đạt 6,9/10 điểm (tăng 0,45 điểm so với năm 2013) cho thấy khách hàng tiếp tục ghi nhận sự đổi mới, chuyển biến tích cực của điện lực trong kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về nâng cao độ tin cậy cung cấp điện SAIFI, SAIDI, MAIFI, chương trình công tơ điện tử, thu thập dữ liệu từ xa, tiết kiệm điện, ứng dụng CNTT trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Qua hai năm thực hiện Quy chế 212 đã cơ bản thống nhất được mô hình tổ chức, cơ cấu quản lý và phương thức hoạt động của các công ty điện lực, điện lực trực thuộc, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty điện lực, điện lực cấp quận/huyện, đặc biệt là công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh trao bằng khen cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2014 - Ảnh: PT

Bước sang năm 2015 là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2011 – 2015. Chính phủ chọn năm 2015 là năm vì doanh nghiệp với quyết tâm tạo mọi thuận lợi để các ngành, địa phương và doanh nghiệp có điều kiện tốt nhất để phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011- 2015.

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận là yêu cầu và nhiệm vụ rất khó khăn đối với từng đơn vị trong EVN. Vì vậy, các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng của từng công ty và đơn vị thành viên phải gắn kết chặt chẽ với chủ đề năm 2015 của Tập đoàn là năm của “Năng suất – Hiệu quả”. Cụ thể, đối với nhóm nhiệm vụ liên quan đến kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng, Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai các giải pháp để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; tập trung mọi nỗ lực để cung ứng điện và các dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện; chuẩn bị tốt phương án đảm bảo điện phục vụ các sự kiện lớn của đất nước; chủ động theo dõi tình hình, chuẩn bị tốt các giải pháp ứng phó với sự cố bất thường, tình huống phát sinh trong năm.

Đồng thời, các đơn vị phải tiếp tục cải tiến thủ tục, quy trình, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, khắc phục sự cố, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng, xây dựng các trung tâm chăm sóc khách hàng; tiếp tục hoàn thiện, củng cố hoạt động, tổ chức của các công ty điện lực, điện lực cấp quận/huyện theo Quy chế 212, bố trí đầy đủ cán bộ quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, theo dõi, đánh giá hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, Tổng giám đốc yêu cầu các tổng công ty/công ty điện lực quyết liệt chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu về tối ưu hóa chi phí; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lao động, hoàn thành công tác xây dựng chức trách, nhiệm vụ các phòng ban, tuyển dụng lao động theo đúng yêu cầu.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin trong kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng để nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ và giảm chi phí; thực hiện tốt kế hoạch, chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNV làm công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh điện năng của EVN năm 2015:

- Điện thương phẩm: 141,8 tỷ kWh, tăng 10,5% so với năm 2014.

- Giá điện bình quân: 1.515,69 đồng/kWh (trong đó giá bán điện bình quân của 5 TCTĐL là 1.514,48 đồng/kWh)

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 8,0%

- Tiết kiệm: 2.453 triệu kWh, tương đương 1,7% kế hoạch điện thương phẩm

- Chỉ tiêu suất sự cố: giảm 5% so với thực hiện năm 2014

- Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện: SAIDI 2.630 phút, SAIFI 15,36 lần, MAIFI 2,56 lần

- Chỉ số tiếp cận điện năng < 36 ngày

- Năng suất lao động: tăng 9%

 


  • 07/03/2015 12:16
  • Phan Trang
  • 7899


Gửi nhận xét