Kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa ban hành quyết định về việc chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Quyết định 930-QĐ/ĐUK (ngày 31/8/2022) chuẩn y đồng chí Cao Quang Quỳnh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVN giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Quyết định 931-QĐ/ĐUK (ngày 31/8/2022) chỉ định đồng chí Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên EVN tham gia Ban chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, đồng chí Đinh Thế Phúc – Vụ trưởng Vụ Năng lượng (thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVN (theo Quyết định số 345/QĐ-UBQLV ngày 27/7/2022 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp).

Như vậy, sau khi kiện toàn, đến nay Ban chấp hành Đảng bộ EVN gồm 34 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN gồm 11 đồng chí.