Không để thiếu than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác

Là một trong những nội dung tại văn bản số 151/TB-VPCP ngày 17/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sau cuộc họp với các bộ, cơ quan về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát những văn bản chỉ đạo điều hành về sản xuất, tiêu thụ và cung cấp than cho thống nhất, bảo đảm công tác quản lý kinh doanh, khai thác than được hiệu quả, đảm bảo đồng bộ, gắn với tình hình mới.

Về việc xây dựng biểu đồ cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 3/12/2018 của Văn phòng Chính phủ; có giải pháp không để thiếu than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chi tiết Văn bản có file đính kèm.

Vanban151CP2019.pdf


  • 18/04/2019 04:13
  • Xuân Tiến
  • 13385