Khôi phục hoàn toàn lưới điện khu vực miền Trung bị ảnh hưởng mưa, lũ

Thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh miền Trung xuất hiện mưa to gây ngập lụt một số tỉnh, làm ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện. Với chủ trương nước rút đến đâu, cấp điện đến đó. Tính đến nay lưới điện các tỉnh được khắc phục hoàn toàn.

Cụ thể, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị: Đã khôi phục hoàn toàn cung cấp điện cho phụ tải từ sáng 05/11/2016.

Công nhân Công ty Điện lực Phú Yên khắc phục sự cố lưới điện cho khách hàng

Tỉnh Quảng Nam: Đã khôi phục cấp điện từ ngày 06/11/2016.

Tỉnh Bình Định và Khánh Hòa: Đã khôi phục cấp điện lúc 18h00 ngày 07/11.

Đến 13h30 ngày 10/11/2016, lưới điện các tỉnh Phú Yên và Đăk Lăk đã được cấp điện ổn định.

Theo số liệu tổng hợp của Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mưa lũ làm 47 cột điện trung/hạ áp bị ngã đổ; 27 TBA bị hư hỏng; 1,66 km đường dây dẫn trung/hạ áp bị hư hỏng và số công tơ bị hỏng 83 cái.

Ước tổng thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng.

Cũng theo Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN – Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện còn 6 hồ thủy điện thuộc các đơn vị của EVN xả lũ gồm: Vĩnh Sơn A, Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Buôn Kuốp, Srepôk 3, Đơn Dương. Trong quá trình vận hành điều tiết xả lũ hồ chứa, các công ty thủy điện đã tuân thủ theo các quy định của các Quy trình vận hành hồ chứa và các Quy trình vận hành liên hồ chứa đã ban hành và các quy định liên quan.