Khởi động chuỗi hoạt động thúc đẩy hiệu quả năng lượng khối tư nhân

Trong khuôn khổ Đối thoại năng lượng Việt – Đức do Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu CHLB Đức (BMWK) tài trợ, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) vừa tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với các doanh nghiệp, thảo luận việc triển khai các hoạt động cụ thể thúc đẩy Hiệu quả năng lượng (HQNL) trong khối tư nhân trong năm 2023. 

Hội thảo có sự tham gia của các đại diện đến từ 9 doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực HQNL tại Việt Nam, cũng như các tư vấn quốc tế và các chuyên gia từ GIZ. Tại hội thảo, nhóm công tác kỹ thuật của GIZ và tư vấn quốc tế đã thu thập ý kiến của đại diện các doanh nghiệp để xây dựng một chiến dịch truyền thông về HQNL hướng đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và thương mại.

Chuỗi hoạt động truyền thông được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức về HQNL, giúp các doanh nghiệp vượt qua tâm lý e ngại để sẵn sàng đầu tư, triển khai các giải pháp này trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng lấy ý kiến từ các đại diện khối tư nhân để phát triển nội dung cho khóa đào tạo cơ bản về HQNL trong doanh nghiệp. Khóa đào tạo sẽ được giảng dạy bởi các nhà quản lý năng lượng nhằm giúp cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, tổ chức ý thức được ý nghĩa của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sẵn sàng chung tay cho những hoạt động này.

Ngoài ra, một chủ đề quan trọng của hội thảo là thảo luận phát triển các dự án thí điểm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ khí hậu tại các nhà máy sản xuất tại của Việt Nam, với sự tham gia của các công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp kỹ thuật của Việt Nam và Đức. Các dự án này sẽ được thực hiện dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật, kết hợp công nghệ và dịch vụ của các nhà cung cấp tại cả hai nước và phù hợp với khuôn khổ pháp lý hiện hành tại Việt Nam. Các dự án được kỳ vọng sẽ giúp các công ty Việt Nam tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhất về HQNL tại Đức, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt-Đức.

 


  • 27/04/2023 05:14
  • PV (Theo GIZ)
  • 3689