Khởi công dự án lắp đặt máy biến áp thứ hai tại Trạm biến áp 220 kV Thạnh Mỹ

Chiều 26/12/2016, tại Trạm biến áp 220 kV Thạnh Mỹ (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã khởi công dự án Nâng công suất lắp đặt máy biến áp 220 kV - 125 MVA (thứ hai), mở rộng ngăn lộ 220 kV và các thiết bị đồng bộ.

Dự án do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3 thực hiện thẩm tra thiết kế; Công ty CP EVN Quốc tế thực hiện tư vấn giám sát; Đội Sửa chữa – Thí nghiệm thi công công trình; Truyền tải điện Quảng Nam là đơn vị nghiệm thu và vận hành công trình.

Công trình có tổng mức đầu tư 25,147 tỷ đồng gồm các hạng mục chính: Lắp đặt thêm 01 MBA 220/110 kV-125 MVA; bổ sung thiết bị đóng cắt cho 02 ngăn lộ 220 kV và 110 kV của MBA mới lắp đặt; bổ sung hệ thống đo đếm ranh giới cho ngăn lộ 110 kV của MBA để phục vụ đo đếm; hoàn thiện hệ thống điều khiển, bảo vệ, scada phù hợp với thiết bị lắp mới.

 Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành vào quý 3 năm 2017.


  • 26/12/2016 03:59
  • Quang Thắng
  • 7717