Khởi công Dự án Thủy điện Nậm Pay

Ngày 1/7, tại xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Điện Biên và nhà thầu Công ty Cổ phần Công nghiệp xây dựng Toàn Phát đã khởi công xây dựng Công trình Thủy điện Nậm Pay.

Thủy điện Nậm Pay thuộc cấu phần 1 Dự án “Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa”, thực hiện bằng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), được xây dựng tại xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Chủ đầu tư là Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Mục tiêu của công trình là sản xuất điện hòa vào lưới điện quốc gia và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thủy điện Nậm Pay có công suất đặt 7,5 MW (3x2,5 MW), tổng mức đầu tư 307 tỷ đồng.

Theo kế hoạch công trình Thủy điện Nậm Pay sẽ hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia vào 30/6/2016.

 


  • 03/07/2014 08:03
  • Trần Thế Lũy (PC Điện Biên)
  • 5609


Gửi nhận xét