Khen thưởng nóng tập thể và cá nhân hoàn thành vượt mức giai đoạn 1 kế hoạch 10.000 sáng kiến

Sáng 13/5/2022, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam có buổi làm việc và trao thưởng nóng cho cá nhân và tập thể tiêu biểu của Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) về thành tích hoàn thành vượt mức giai đoạn 1 kế hoạch “10.000 sáng kiến” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Theo ông Phùng Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI, ngay sau lễ phát động của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn EVNHANOI đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đạt “10.000 sáng kiến” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2022-2023. Tiếp đó, Công đoàn EVNHANOI cũng phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” hoàn thành chương trình và cam kết thực hiện 743 sáng kiến, trong đó giai đoạn 1 là 223 sáng kiến và giai đoạn 2 là 520 sáng kiến để góp phần vào kế hoạch chung của Công đoàn Điện lực Việt Nam đề ra.

Các đơn vị cơ sở đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc và cập nhật kết quả liên tục các sáng tiến từ cấp tổ/đội đến các đơn vị; phát huy vai trò của cán bộ phụ trách, tổ hỗ trợ đề tài, sáng kiến tại công đoàn cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên tham gia. Đến ngày 10/5/2022, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 1 với 237 sáng kiến, vượt 14 sáng kiến và sớm hơn 22 ngày so với thời gian để kết thúc giai đoạn 1.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh vai trò tích cực của Công đoàn EVNHANOI đã phối hợp tốt với chuyên môn, có cách làm sáng tạo, quyết tâm cao; kịp thời phát động và khen thưởng tập thể, cá nhân đăng ký tham gia sáng kiến để đạt được kết quả rất ấn tượng. Việc hoàn thành vượt mức các sáng kiến này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt bậc của Công đoàn các cấp trong EVN, góp phần hoàn thành Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho rằng, kết quả cán đích của Công đoàn EVNHANOI sẽ tạo động lực để thúc đẩy các công đoàn trong EVN thi đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 1 (từ ngày 14/2 đến 31/5/2022) với mục tiêu 3.000 sáng kiến.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng lưu ý, thành quả bước đầu là rất đáng trân trọng. Các tập thể, cá nhân trong EVN cần tiếp tục nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành toàn diện kế hoạch “10.000 sáng kiến" của đoàn viên, NLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, góp phần hoàn thành Chương trình “1 triệu sáng kiến” kết thúc vào tháng 9/2023 với ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

Một số hình ảnh:

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng khen thưởng cho cá nhân đoàn viên Ngô Anh Tuấn, Kỹ sư Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tham gia sáng kiến của Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động (Ảnh: Lương Nguyên)

Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng cho tập thể và cá nhân Công đoàn EVNHANOI về thành tích hoàn thành vượt mức giai đoạn 1 kế hoạch “10.000 sáng kiến” (Ảnh: Lương Nguyên)