Khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

Sáng 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) tổ chức khánh thành và gắn biển công trình “Ngầm hoá và tăng công suất lưới điện trung hạ thế thành phố Đà Lạt giai đoạn 2”. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Được khởi công vào tháng 3/2020, công trình ngầm hóa và tăng cường công suất lưới điện trung hạ thế thành phố Đà Lạt giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng. Các hạng mục gồm: xây dựng mới 13,2 km đường dây trung thế 1 pha và 3 pha; 19,5km đường dây hạ thế 1 pha và 3 pha; trong đó ngầm hóa 10km đường cáp; xây dựng mới 30 trạm biến án với tổng dung lượng 8.750 kVA.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình

Trước năm 2001, lưới điện thành phố Đà Lạt chủ yếu được xây dựng nổi. Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối thành phố Đà Lạt từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) được khởi công tháng 11/2001, đưa vào vận hành từ tháng 4/2003. Dự án đã xây dựng mới 31km cáp ngầm 22kV, xây dựng và lắp mới 49 trạm hợp bộ, cải tạo nâng cấp hơn 110km và xây dựng mới 18km đường dây trung áp 22kV… Đây là công trình ngầm hóa và tăng cường công suất lưới điện trung hạ thế thành phố Đà Lạt giai đoạn 1.

Cùng với sự phát triển của thành phố Đà Lạt, tốc độ phát triển của phụ tải ngày càng tăng, Công ty Điện lực Lâm Đồng tiếp tục tranh thủ nguồn vốn vay thương mại và vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam để thực hiện công trình ngầm hóa và tăng cường công suất lưới điện trung hạ thế thành phố Đà Lạt giai đoạn 2. Tính đến nay, toàn thành phố Đà Lạt đã ngầm hóa đường dây trung hạ áp được 81km, xây dựng mới 65 trạm biến áp hợp bộ.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đảm bảo mỹ quan và phù hợp với quy hoạch phát triển chung của thành phố Đà Lạt.


  • 08/10/2020 04:17
  • Thiên Phương
  • 1637