Khai thác sức mạnh Văn hóa Kinh doanh của Việt Nam hướng tới bền vững và cạnh tranh trong thời kỳ mới

Là chủ đề Diễn đàn đa phương (MSF) 2023 Samsung Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Diễn đàn MSF 2023 được kỳ vọng sẽ góp một tiếng nói quan trọng trong việc hình thành một nền văn hóa kinh doanh năng động, thúc đẩy phát triển bền vững và cải thiện vị thế cạnh tranh của Việt Nam trước bối cảnh biến động mạnh mẽ không ngừng của nền kinh tế toàn cầu.

Phát triển văn hóa kinh doanh có bản sắc theo định hướng bền vững giúp gia tăng năng lực cạnh tranh mang ý nghĩa quan trọng đối với sự thịnh vượng của Việt Nam. Không chỉ khẳng định các dấu ấn văn hóa khác biệt và phát huy lợi thế cạnh tranh, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động Việt Nam còn cần tích hợp thêm các giá trị toàn cầu, bao gồm các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, thúc đẩy hợp tác toàn cầu một cách nhanh chóng hơn nữa. Sự tích hợp này sẽ giúp tạo ra sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhiều thị trường khác nhau, từ đó góp phần thúc đẩy việc tạo ra các giá trị mới và thích ứng cao với các biến động của thế giới.

Các đại biểu trong phiên thảo luận về Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong thời kỳ thay đổi. Nguồn ảnh: Samsung

Chương trình bao gồm một Phiên thảo luận toàn thể với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong thời kỳ thay đổi”, cùng với hai phiên thảo luận song song: “Thực hành tốt trong khai thác tiềm năng văn hóa doanh nghiệp cho cạnh tranh và bền vững” và “Vai trò và đóng góp của người lao động trong xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững và cạnh tranh”.

Đặc biệt, tại Diễn đàn, lần đầu tiên một nghiên cứu đương đại về “Nhận diện Văn hoá kinh doanh Việt Nam và hàm ý cho phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh” được giới thiệu. Kết quả của nghiên cứu hy vọng sẽ không chỉ đem lại những góc nhìn mới cho các nhà quản lý, nhà hoạch định trong thúc đẩy văn hóa kinh doanh có bản sắc, hiện đại và mang tính thích ứng cao, mà còn hữu ích cho các doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn và người lao động trong thực tiễn quản trị các mục tiêu của doanh nghiệp thông qua hoàn thiện văn hóa tổ chức và văn hóa doanh nghiệp.