Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị của EVN có nhiều tiến triển

Đây là một trong những nội dung được ghi nhận tại phiên họp thứ 4 năm 2021 của Tổ công tác số 1 - chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị, do Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì. Phiên họp diễn ra chiều 12/8, qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của gần 80 thành viên thuộc tổ công tác.

 

Phiên họp thứ 4 năm 2021 của Tổ công tác số 1. Ảnh chụp màn hình.

Tại phiên họp thứ tư năm 2021 của Tổ công tác số 1, Ban Tổ chức và Nhân sự EVN - Thường trực Tổ công tác đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực quản trị trong tháng 7/2021. Đánh giá chung, các ban/văn phòng, 5 tổng công ty điện lực đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ CĐS trong lĩnh vực quản trị và có nhiều tiến triển. Trong đó, các ban/văn phòng của EVN hoàn thành 63/184 nhiệm vụ; 5 tổng công ty điện lực hoàn thành 122/349 nhiệm vụ.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân - Tổ trưởng Tổ công tác số 1 đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của các ban/văn phòng EVN và 5 tổng công ty. Lãnh đạo EVN nhấn mạnh, CĐS trong lĩnh vực quản trị có tính bao quát, tác động rất lớn đến công tác CĐS của các lĩnh vực khác trong toàn Tập đoàn. 

Nhiệm vụ của Tổ công tác số 1 tập trung vào mối quan hệ làm việc tại Cơ quan EVN, giữa Cơ quan EVN với các đơn vị; văn phòng số, xử lý công việc đúng tiến độ, hiệu quả, minh bạch; đánh giá, quản lý thực hiện công việc của CBCNV tại Cơ quan EVN, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; cung cấp thông tin giữa EVN và đơn vị, số hoá và quản lý số liệu; số hoá và sẵn sàng điều chỉnh các quy trình nghiệp vụ cho phù hợp hơn.

Tổng giám đốc EVN cũng nhấn mạnh, hành trình chuyển đổi số đòi hỏi toàn tập đoàn vừa triển khai vừa có sự điều chỉnh cho phù hợp. Các ban/văn phòng, các đơn vị cần tiếp tục tìm tòi, suy nghĩ, đổi mới cách làm trong tư duy CĐS để việc thực hiện công việc tại Cơ quan EVN và các đơn vị ngày càng nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Cụ thể, trong quá trình CĐS trong lĩnh vực quản trị, công tác trang bị thiết bị làm việc từ xa cho CBCNV cần được chú trọng thực hiện, đồng thời nghiên cứu các phần mềm để quản lý công tác làm việc từ xa của CBCNV. Hệ thống hội nghị truyền hình, ứng dụng Zoom phải được nâng cấp thường xuyên để đảm bảo nhu cầu phục vụ các cuộc họp, hội nghị. Bên cạnh đó, các ban/văn phòng EVN và các đơn vị cần quy trình hoá các nghiệp vụ rồi mới tiến tới số hoá các quy trình.

Lãnh đạo EVN cũng giao Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin, Ban Tổ chức và Nhân sự EVN cần phối hợp để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị.

Tổ công tác số 1 - Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-HĐTV ngày 25/03/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Tổ công tác số 1 có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị của tập đoàn; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ báo cáo kết quá thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Ban Chỉ đạo.


  • 12/08/2021 05:44
  • Thanh Huyền
  • 6314