Kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình cung ứng điện và vấn đề cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 108/TB-VPCP ngày 13/4/2022 thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cung cấp than, khí cho sản xuất điện.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh)

Một trong những kết luận tại thông báo, Thường trực Chính phủ đánh giá nguồn lực trong nước, khả năng sản xuất điện trong nước và khả năng nhập khẩu điện cho thấy về tổng thể hệ thống điện quốc gia có thể bảo đảm cung ứng điện, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện cục bộ tại các khu vực nhất là phía Bắc. Tuy vậy, yêu cầu chung đặt ra là phải bảo đảm cung cấp điện một cách bền vững, không để khủng hoảng về năng lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, đồng thời bảo đảm giá cả hợp lý, kiểm soát phù hợp, không gây tác động tiêu cực tới lạm phát và các cân đối lớn về xuất nhập khẩu, thu chi ngân sách nhà nước.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các tập đoàn: EVN, PVN, TKV và các doanh nghiệp ngành Điện trong nước thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của các cơ quan nhà nước, tăng cường công tác phối hợp thực hiện về phát triển điện; chủ động bám sát diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đầu tư phát triển bài bản cả trước mắt và lâu dài, chú trọng đổi mới công nghệ, bắt nhịp phát triển công nghệ hiện đại trong phát triển ngành năng lượng, bảo đảm phát triển bền vững, hiệu quả.

Để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo, một trong những yêu cầu của Thường trực Chính phủ đối với Bộ Công Thương là nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thích hợp nhằm tạo điều kiện cho ngành than, khí có kế hoạch sản xuất dài hạn, ổn định, đem lại lợi ích, hiệu quả cao nhất, tốt nhất cho đất nước, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. 

Bộ Công Thương cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết tốt mối quan hệ giữa giá nhiên liệu đầu vào và giá điện đầu ra theo cơ chế thị trường nhưng có sự điều tiết của nhà nước khi cần thiết. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình tiết kiệm điện, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch; phối hợp nghiên cứu thúc đẩy sản xuất trong nước, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động trong lĩnh vực năng lượng.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến giá than, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong thực hiện điều hành cơ chế giá bán lẻ điện theo quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây.