Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của EVN

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 200/TB-VPCP ngày 9/7/2022, thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cần đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Kho than Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao các nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động của EVN thời gian qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đối với ngành Điện trong bối cảnh giá nhiên liệu đầu vào tăng cao những tháng đầu năm 2022, đã tác động không nhỏ đến giá thành sản xuất điện của hệ thống điện quốc gia.

EVN đã nỗ lực thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, chủ động tính toán vận hành hệ thống điện quốc gia linh hoạt, phù hợp và không tăng giá bán lẻ điện, góp phần quan trọng vào bảo đảm an sinh xã hội phục hồi và phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19.

Để đạt được kết quả này, thời gian qua đã có sự phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả của các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đặc biệt là sự quyết liệt, quyết tâm cao trong chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các công việc trọng điểm của tập thể lãnh đạo EVN.

Thủ tướng yêu cầu ngành Điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo là phải bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện, không để xảy ra khủng hoảng năng lượng trong mọi tình huống. Đồng thời, phải phát triển ngành Điện bền vững, hiệu quả, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngành Điện nói chung và các dự án trọng điểm của EVN là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển của ngành Điện nói riêng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và cho phát triển kinh tế chung của đất nước.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu EVN, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan cần có quyết tâm cao nhất, làm hết trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuyệt đối không được trì trệ làm chậm tiến độ các dự án, đặc biệt là phải tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ, ngành liên quan, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Chi tiết thông báo trong file đính kèm.

Thongbao200VPCP2022.pdf