Infographic: Trọng tâm chuyển đổi số của EVN

Để chuyển đổi số thành công, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhận diện, lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm để triển khai thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và năng lực quản trị...

 


  • 27/05/2021 01:53
  • Theo Tạp chí Điện lực chuyên đề Thế giới điện
  • 7560