Infographic: Tài trợ hệ thống cung cấp khí Oxy và hút chân không cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh

 

 


  • 18/08/2021 04:30
  • Nguồn: EVNEIC
  • 15675