Bàn giao một phần công trình hệ thống cấp Oxy cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh

Sau 20 ngày thi công, công trình hệ thống cấp oxy dòng cao, hệ thống cung cấp không khí và hệ thống hút chân không dành cho 70 giường tại Khu nhiễm A và D của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 13/8, đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Công trình được nghiệm thu, bàn giao cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 13/8

Công trình là sự hỗ trợ từ Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó các nhà tài trợ chính là Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC 2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 13/8, ông Võ Văn Yên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh và ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) cùng đại diện lãnh đạo bệnh viện đến kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao công trình.

Công tác khảo sát, thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh được thực hiện từ ngày 25/7/2021. Các đơn vị thi công, nhà thầu và lực lượng kỹ thuật của Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) đã nỗ lực thi công, làm thêm giờ, phối hợp tốt với nhân viên bệnh viện để công trình sớm được hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Công trình được thi công theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện xong đến đâu sẽ bàn giao đưa vào sử dụng đến đó. Sau công trình tại Khu nhiễm A và D, lực lượng thi công tiếp tục thi công, lắp đặt hệ thống cho 200 giường bệnh ở Khu 5 tầng.

Tổng giá trị tài trợ thực hiện công trình này là khoảng 8,9 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao toàn bộ công trình hệ thống cấp khí Oxy dòng cao, hệ thống cấp không khí và hệ thống hút chân không cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 08/2021.


  • 15/08/2021 03:57
  • Tuấn Triều
  • 10546