Infographic: Quy hoạch điện VIII - Nhìn từ cơ cấu nguồn điện

Điểm đáng chú ý nhất của Quy hoạch điện VIII, theo các chuyên gia chính là việc ưu tiên phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo.

Nhìn cơ cấu phát triển nguồn điện lực quốc gia trong giai đoạn từ 2021- 2030 tầm nhìn 2050, có thể thấy trong tương lai xu thế nguồn điện từ năng lượng tái tạo sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt là sự "lên ngôi" của điện năng lượng mặt trời (189.294MW vào năm 2050) và sẽ không sử dụng than để phát điện, thực hiện cam kết của Thủ tướng tại Hội nghị COP 26 về giảm phát thải dòng bằng 0 vào năm 2050.

 

Link gốc


  • 29/06/2023 11:23
  • Theo Chinhphu.vn
  • 7674