Infographic: Ngày mưa giông, nên và không nên làm gì?

Trời mưa lớn dễ gây ngập úng cục bộ, cây đổ vào đường dây điện, nước tạt vào làm ướt thiết bị điện dẫn đến phóng điện, đứt dây điện,... ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản người dân. Vậy để đảm bảo an toàn, bạn nên và không nên làm gì trong ngày mưa giông?

 


  • 12/04/2023 03:50
  • Đ.Thắng - T.Thắng
  • 4141