Infographic: Một số kết quả của EVN về thực hiện chương trình 30a tại 3 huyện nghèo thuộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009-2021

Với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2009 - 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ đắc lực để các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

 


  • 21/03/2022 09:00
  • Thu Giang - Nguyễn My
  • 3621