Infographic: Học bổng EVN giai đoạn 2022 - 2025

Giai đoạn 2022-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ trao tặng tổng số hơn 1.000 suất học bổng cho Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Trường Đại học Điện lực.


  • 24/10/2022 05:14
  • PV
  • 6275