Infographic: EVN thực hiện giảm giá điện, tiền điện đợt 5

Trên tinh thần tích cực chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19 và góp phần chia sẻ với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5.

 


  • 29/08/2021 03:49
  • Nguyễn My - Hồng Hoa
  • 33832