Infographic: EVN thực hiện chủ đề năm 2023 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'

Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, EVN triển khai chủ đề năm 2023 "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" là thiết thực và phù hợp.

 


  • 10/04/2023 10:47
  • Nguồn: EVNEIC
  • 7508