Infographic: Điều chỉnh phụ tải điện đem lại lợi ích gì?

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao hiện nay, điều chỉnh phụ tải điện (DR) được xác định là giải pháp sử dụng điện hiệu quả, đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và ngành Điện.


  • 23/04/2024 04:51
  • Nguồn: EVNEIC
  • 2846