Hưởng ứng Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ 2

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ 2 năm 2017 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vận động các đơn vị và cán bộ, công nhân viên trực thuộc tham gia hưởng ứng Giải.

Giải Búa liềm vàng được trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết, sáng tác về xây dựng Đảng được đăng, phát trên các loại báo chí do Bộ TT-TT cấp phép. 

Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

Các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày 1/11/2016 đến 31/10/2017. Vòng sơ khảo từ tháng 11/2017 đến hết tháng 12/2017. Vòng chung khảo từ ngày 1 – 15/1/2018. Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng sẽ được tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2.

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng có file đính kèm.

 

ThelegiaibaochiBualiemvang.pdf


  • 11/10/2017 10:30
  • Xuân Tiến
  • 9108