Hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Đảng ủy Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 229-CV/ĐU (ngày 10/5/2021) gửi các tổ chức Đảng trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn Thanh niên EVN về việc hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ảnh minh họa

Theo đó, Đảng ủy EVN yêu cầu các đảng ủy/chi ủy trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, tổ chức mình triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và NLĐ các nội dung theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, cụ thể như sau: 

1. Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW, ngày 08/4/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Công văn số 398-CV/BTGTW, ngày 20/4/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021). 

3. Công văn số 401-CV/BTGTW, ngày 22/4/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. 

4. Công văn số 436-CV/BTGTW, ngày 28/4/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt minh. 

Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW (doanhnghieptrunguong.vn, mục Văn bản - Chính sách mới). 


  • 12/05/2021 06:26
  • Xuân Tiến
  • 3895