Hợp tác, ứng phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở khu vực ASEAN

Diễn đàn Hợp tác quản trị an ninh phi truyền thống khu vực ASEAN (ACF-MNS) lần thứ nhất với chủ đề “Đoàn kết, chủ động hợp tác quản trị, ứng phó các nguy cơ, thách thức, mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở khu vực ASEAN” được tổ chức ngày 17/10, tại Hà Nội.

Diễn đàn do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì tổ chức, với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều chuyên gia, học giả các nước tham dự diễn đàn qua phương thức trực tuyến.

Về phía EVN, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tham dự chương trình.

ACF-MNS lần thứ nhất tập trung vào 3 chủ đề chính: Phân tích và chia sẻ tri thức về an ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống; Tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống tới từng quốc gia và khu vực ASEAN; Đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị an ninh phi truyền thống. từ chính sách đến chiến lược, hành động.

Phát biểu tại diễn đàn, GS.TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhấn mạnh: “Hiện nay, ở khu vực ASEAN, các nguy cơ, thách thức, mối đe dọa liên quan đến an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đang ngày càng hiện hữu và gia tăng, đòi hỏi cấp thiết đối với khu vực là phải chung tay, củng cố vững chắc lòng tin, kết hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong việc đảm bảo an ninh cho toàn khu vực”. 

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm (thứ 8 từ phải sang) tham dự diễn đàn

Diễn đàn tiếp cận từ 3 góc độ: Cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh phi truyền thống; nghiên cứu khoa học và đào tạo về an ninh phi truyền thống; quản trị, thực thi an ninh phi truyền thống. Tập trung vào trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức giữa các cơ quan hành pháp, quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo về an ninh phi truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng chính sách, pháp luật của Việt Nam và các nước ASEAN về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, thách thức, mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Đây là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các học giả, nhà khoa học, nhà giáo dục và các nhà quản trị, công tư tại Việt Nam và các nước trong khu vực cùng chia sẻ ý tưởng, tri thức, kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực quản trị an ninh phi truyền thống từ chính sách, chiến lược đến hành động ở tất cả các cấp độ, từ quốc gia đến cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, diễn đàn còn tập trung chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giữa các cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu học và đào tạo về an ninh phi truyền thống. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách, pháp luật của Việt Nam đối với các nước ASEAN về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, thách thức của mối đe dọa an ninh phi truyền thống.


  • 17/10/2022 03:11
  • PV
  • 6318