Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Thông tư này quy định rõ về giá mua điện, nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án điện mặt trời nối lưới, trình tự thực hiện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà…

Cụ thể, với dự án điện mặt trời nối lưới, nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và các yêu cầu về đặc điểm khu vực, tiềm năng bức xạ mặt trời của dự án. Đồng thời, phải đánh giá ảnh hưởng của phương án đấu nối dự án điện mặt trời đối với việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện trong khu vực.

Thông tư cũng quy định rõ, diện tích sử dụng đất, mặt nước có thời hạn của dự án điện mặt trời nối lưới không quá 1,2 ha/MWp.

Với các dự án điện mặt trời mái nhà, bên bán điện đăng kí đấu nối với bên mua điện các thông tin bao gồm địa điểm lắp đặt, quy mô công suất, đường dây truyền tải điện, điểm đấu nối.

Không quá 5 ngày làm việc kể từ khi bên mua điện nhận được đăng kí, phải có ý kiến về khả năng đấu nối, truyền tải công suất hệ thống điện mặt trời mái nhà của bên bán điện...

Xem chi tiết tại file đính kèm

Thongtu18_BCTquydinhvedienmattroi%20(BW).pdf


  • 27/07/2020 06:26
  • Mai Hương
  • 18439