Hơn 96% diện tích gieo cấy đủ nước sau đợt 2 lấy nước đổ ải

Đợt 2 lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ kết thúc vào lúc 24 giờ ngày 9/2/2020. Sau khi kết thúc đợt 2, diện tích gieo cấy trong khu vực có nước là 510.900ha, đạt 96,2%.

Nông dân xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai (Hà Nội) làm đất chuẩn bị cấy lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020

Theo Tổng cục Thủy lợi, trong đợt 2 lấy nước, dòng chảy hạ du hệ thống sông Hồng được duy trì ở mức đảm bảo cho các trạm bơm dã chiến thuộc Thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả; mực nước trung bình tại Trạm Thủy văn Hà đạt trung bình 1,62m, đạt cao nhất 1,96m lúc 10h ngày 9/2.

Sau khi kết thúc đợt 2 lấy nước, có 10/11 địa phương đã hoàn thành 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch đủ nước hoặc còn một phần diện tích nhỏ sẽ được chủ động cấp nước. Riêng Thành phố Hà Nội, diện tích đủ nước đạt 84,7% và tiếp tục vận hành công trình lấy nước khi nguồn nước thuận lợi.

Để hoàn thành kế hoạch lấy nước đổ ải, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình lấy nước bảo đảm 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch có nước sản xuất, tránh phát sinh yêu cầu bổ sung nước ngoài thời gian lấy nước đợt 2 và đợt 3 tại Thông báo 874 ngày 6/2/2020 của Bộ NN&PTNT.


  • 10/02/2020 09:00
  • Huyền Thương
  • 5813