Hơn 7.400 gói thầu của EVN thực hiện qua mạng năm 2018

Số lượng gói thầu thực hiện qua mạng chiếm trên 32% tổng số gói thầu toàn Tập đoàn trong năm qua - thông tin từ Hội nghị chuyên sâu về công tác đấu thầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức ngày 1/3.

Dự Hội nghị có ông Hoàng Cương - Trưởng phòng Chính sách đấu thầu và ông Phạm Thi Hùng - Giám đốc Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia (thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

Hội nghị chuyên sâu về công tác đấu thầu của EVN diễn ra ngày 1/3, tại Hội An, Quảng Nam. 

Về phía EVN có ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, trong 5 năm trở lại đây, trung bình EVN đầu tư thuần khoảng 85.000 tỷ đồng/năm cho công tác đầu tư xây dựng. 

Năm 2018, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu của EVN đạt trên 10%. Riêng lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVN đã thực hiện ước tính tổng cộng khoảng 13.900 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 44.861 tỷ đồng, tiết kiệm được khoảng 5.093 tỷ đồng (tương ứng khoảng 10,2%). Con số này trong sản xuất kinh doanh là 9.300 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu 26.300 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 9,3%.

Cũng trong năm qua, công tác đấu thầu qua mạng của EVN tăng nhanh cả về số lượng đơn vị tham gia, số lượng gói thầu cũng như giá trị các gói thầu. 

Đặc biệt, số lượng gói thầu thực hiện qua mạng của EVN chiếm trên 50% số lượng gói thầu qua mạng của cả nước.

Để có được những thành quả trên, năm 2018, EVN đã tăng cường năng lực quản lý và chuyên môn của các cán bộ thực hiện công tác đấu thầu ở tất cả các cấp trong toàn Tập đoàn, thông qua việc liên tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cả chiều rộng và chiều sâu; xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ, các hướng dẫn cụ thể để làm cơ sở triển khai các hoạt động mua sắm, đấu thầu; ban hành Quyết định áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu để hướng dẫn các đơn vị trong việc đánh giá uy tín các nhà thầu.

EVN cũng đã xây dựng các tiêu chí cụ thể về đấu thầu trong hệ thống chấm điểm thi đua tối ưu hoá chi phí toàn Tập đoàn, đẩy mạnh đấu thầu qua mạng qua việc giao chỉ tiêu đánh giá hàng năm;...

Tại Hội nghị, EVN và các đơn vị trực thuộc đã trao đổi, thảo luận một số chuyên đề chuyên sâu như: Công tác đánh giá chất lượng nhà thầu; Quy định mới của Tập đoàn về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu; các kế hoạch, giải pháp để tăng cường đấu thầu qua mạng,...


  • 01/03/2019 10:21
  • H. Hoa
  • 18359